TERMS OF USE:


The material contained within our web site is frequently inspected for accuracy and is presented without any warranties, either expressed or implied. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update information at any time without prior notice. Please note that such errors, inaccuracies or omissions may relate to product description, pricing and availability. Pro Guitar Center will assume no (and hereby disclaims), any responsibility for any errors or omissions of this web site's content. Nor shall we be responsible for any damages incurred as a result of the content or use of this web site. Po Guitar Center is not an authorised dealer for Fender, PRS, Gibson. We are not an authorized Gibson/Fender/PRS dealer so we can not offer the factory warranty. However we will guarantee it to be exactly as described.
PAYMENT POLICIES - HOW TO PURCHASE


Please contact Pro Guitar Center if you want to buy an instrument from us.

All payments are cash or via Bank Wire Transfer ONLY. We will provide you with the required bank information/details once you have committed to purchase. The buyer/sender is responsible for all wire fees incurred throughout the transfer.

You are more than welcome to call us at +32 473 975 663 and place your order with us on the phone and we will answer any questions you might have.

Sorry, absolutely NO COD's.

PRICES SUBJECT TO CHANGE…EMAIL or CALL US!SHIPPING COSTS:


We specialize in global shipping & have shipped manny  via courier service without ever having a damaged instrument! So no worries, we know how to properly package/label an instrument to ensure it’s safe arrival to you and everything we ship is fully insured.

However it is always possible to test and collect the instrument after you made an appointment.


Domestic Shipping:

We ship via Postal Service, if you wish fully insured with signature confirmation & tracking. If you would like express shipping we will be more than happy to give you rate quotes. International customers should contact us for shipping quotes prior to purchase.International shipping:

We ship via Taxipost or EMS International. We will quote price depending on country/instrument we are shipping. Please provide your country, city & postal code for a shipping options quote.

The buyer is responsible for any and all international duties and customs fees imposed by the importing country.

Legal disclaimer (B): terugave beleid


Verzakingsrecht bij verkoop op afstand: in geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere

consument betreft, dan heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 werkdagen, zaterdag inbegrepen, van de aankoop af te zien. Dit geldt enkel voor producten die niet

op maat van de klant zijn gemaakt en geleverd (configuraties op maat, instrumenten op maat,...) en voor zover de verpakking en/of verzegeling van het gehele product (product zelf en bijgeleverde software/drivers/cd's/...) onaangebroken is. Wel is de particuliere consument verplicht de leveringskosten te betalen en dient hij de goederen op eigen kosten terug te bezorgen op de maatschappelijke zetel van PGC.


Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van zeven werkdagen, zaterdag inbegrepen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lockout, staking van de andere partij, goederen niet langer verkrijgbaar, e.d. ...

Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faling of kennelijk onvermogen van de klant. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofd van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Bij het merendeel van de producten staat een korte beschrijving of meer gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent en deze primeren steeds op de informatie door PGC verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product. Alle afbeeldingen op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze afbeeldingen zijn niet bindend. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaat verbintenis, en worden door PGC voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, of het verbreken van de koop, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen wettigen geenszins een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.